Będzin, dnia 29 marca 2018r.

Z.Prez. 11/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie utworzenia Sekretariatów Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014 poz 795) zarządzam: