Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365), Rozdział 5A

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524).

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. 

Organem właściwym do rozpatrywania skarg na komorników sądowych działających w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Będzinie jest prezes sądu.  

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- datę wniesienia skargi lub wniosku,

- imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek,

- zwięzłą treść skargi lub wniosku,

- sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga lub wniosek.

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

- pisemnie – skargę lub wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta/ Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Będzinie bądź przesłać na adres:

Prezes Sądu Rejonowego
w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w formie ustnej – do protokołu.

Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Będzinie przyjmują interesantów w ramach skarg
i wniosków
w każdą środę w godzinach od 9.00 do 11.00. w siedzibie sądu, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, I piętro pok. 210, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 32 368 81 20 lub drogą mailową, przesyłając e-maila na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Prezes sądu, do którego lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes sądu niezwłocznie przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia. Skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Petycje:

W roku 2021 do Sądu Rejonowego w Będzinie nie wpłynęły petycje.

W roku 2020 do Sądu Rejonowego w Będzinie wpłynęła 1 petycja, adresowana do Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie,  której przedmiotem był postulat rozpoczęcia publikacji spraw z repertoriów "Cz", "RCz", "Pz" w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
Petycja nie podlegała formalnemu rozpatrzeniu, albowiem żądane orzeczenia podlegały już publikacji przed dniem złożenia petycji.

Petycja z dnia 5 listopada 2020 r.

Odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie na petycję z dnia 5 listopada 2020 r.

W roku 2019 do Sądu Rejonowego w Będzinie nie wpłynęły petycje.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-09-07 06:51:46 Karol Wadas
2 2022-09-07 06:50:13 Karol Wadas
3 2022-06-03 12:25:25 Karol Wadas
4 2021-06-21 06:27:38 Karol Wadas
5 2020-12-15 06:47:16 Karol Wadas
6 2020-12-14 14:28:57 Karol Wadas
7 2020-12-14 14:27:09 Karol Wadas
8 2020-08-26 08:47:28 Andrzej Kędzierski
9 2020-08-26 08:42:57 Andrzej Kędzierski
10 2020-05-07 09:25:26 Karol Wadas