Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Kuśmierski, na zasadzie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) zawiadamia, że w I półroczu 2020 roku zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński, na zasadzie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) zawiadamia, że w I półroczu 2020 roku zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski, na zasadzie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) zawiadamia, że w I  półroczu 2020 roku zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-01-10 11:50:28 Karol Wadas
2 2020-01-09 07:21:07 Andrzej Kędzierski
3 2020-01-08 10:34:35 Karol Wadas
4 2019-12-06 14:08:51 Karol Wadas
5 2019-11-22 13:38:39 Andrzej Kędzierski
6 2019-11-12 12:35:43 Karol Wadas
7 2019-08-19 10:35:29 Karol Wadas
8 2019-08-05 08:44:15 Andrzej Kędzierski