„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Sądu Rejonowego w Będzinie

Nr sprawy: Z.O. 1/21

1. Zapytanie ofertowe (*pdf)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*doc)

3. Załącznik nr 2 - Umowa (*doc)

Pytania i odpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT