HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORÓW

Uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Będzinie pełnione są dyżury mediatorów ze stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, którzy udzielają bezpłatnych porad na temat mediacji. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia 2020r.) w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103.

DYŻURY MEDIATORÓW (*PDF) 

Ponadto, Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, ze osobą pełniącą funkcję Koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okrędowym w Katowicach jest SSO Agata Stankiewicz - Rataj.

Aktualna lista mediatorów udostępniona przez Sąd Okręgowy w Katowicach:

Lista mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.

Lista mediatorów w sprawach karnych

Lista mediatorów ds. nieletnich

Więcej informacji- w tym druki, formularze, akty prawne dodtyczące mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych dostępne pod oficjalnym adresem strony http://mediacja.gov.pl/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-12-23 11:53:27 Andrzej Kędzierski
2 2019-11-06 11:42:28 Karol Wadas
3 2019-09-19 06:09:16 Karol Wadas
4 2019-09-18 11:17:40 Karol Wadas
5 2019-09-18 11:15:49 Karol Wadas
6 2019-09-18 11:15:20 Karol Wadas
7 2019-09-18 08:59:12 Karol Wadas
8 2019-02-06 06:55:07 Karol Wadas
9 2019-02-06 06:53:49 Karol Wadas
10 2018-09-03 12:16:24 Karol Wadas