W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2021r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie:

  • budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 o wartości 1.658.672,65 zł,
  • grunty o łącznej powierzchni 4021 m2 i wartości 996.319,00 zł (wartość wg operatu szacunkowego)

dla których Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KA1B/00012447/5.

2. Środki trwałe o łącznej wartości 1.486.249,92 zł
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 3.130.293,23 zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 649.358,24 zł​

Bilans Sądu Rejonowego w Będzinie sporządzony na dzień 31.12.2021 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2021 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2021 (pdf)

Informacja do bilansu 2021 (pdf)

Rachunek zysków i strat 2021 (pdf)

Zestawienie zmian funduszu jednostki 2021 (pdf)


W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2020r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie:

  • budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 o wartości 1.658.672,65 zł,
  • grunty o łącznej powierzchni 4085 m2 i wartości 996.319,00 zł (wartość wg operatu szacunkowego)

dla których Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KA1B/00012447/5.

2. Środki trwałe o łącznej wartości 1.486.249,92,00 zł.
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 2.666.825,76 zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 429.253,01zł​

Bilans Sądu Rejonowego w Będzinie sporządzony na dzień 31.12.2020 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2020 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2020 (pdf)

Informacja do bilansu 2020 (pdf)

Rachunek zysków i strat 2020 (pdf)

Zestawienie zmian funduszu jednostki 2020 (pdf)

 


W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2019r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie:

  • budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 o wartości 1.658.672,65 zł,
  • grunty o łącznej powierzchni 4085 m2 i wartości 996.319,00 zł (wartość wg operatu szacunkowego)

dla których Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KA1B/00012447/5.

2. Środki trwałe o łącznej wartości 1.383.273,00 zł.
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 2.259.070,99 zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 421.663,81zł

Bilans Sądu Rejonowego w Będzinie sporządzony na dzień 31.12.2019 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2019 (pdf)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2019 (pdf)

 


W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2010r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie, o łącznej wartości 1.478.566,16zł tj. budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23, zlokalizowany na działce nr 4 o powierzchni 2.252,0 m2, dla którego księgę o Nr 12447 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
2. Środki trwałe o łącznej wartości 2.292.297,59 zł.
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 1.728.254,11zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 205.009,87zł

Bilans Sądu Rejonowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (*PDF)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018 (*PDF)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018 (*PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-05-19 09:18:17 Karol Wadas
2 2021-05-07 12:23:43 Andrzej Kędzierski
3 2020-05-05 20:57:25 Andrzej Kędzierski
4 2019-05-10 06:57:26 Karol Wadas
5 2018-08-24 09:44:56 Karol Wadas
6 2018-08-22 08:45:43 Karol Wadas
7 2018-08-14 06:01:10 Radomir Krakowski
8 2018-07-26 08:29:39 Karol Wadas
9 2018-06-29 11:55:20 Radomir Krakowski
10 2018-06-29 11:53:52 Radomir Krakowski