W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2010r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie, o łącznej wartości 1.478.566,16zł tj. budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23, zlokalizowany na działce nr 4 o powierzchni 2.252,0 m2, dla którego księgę o Nr 12447 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
2. Środki trwałe o łącznej wartości 2.292.297,59 zł.
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 1.728.254,11zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 205.009,87zł

Bilans Sądu Rejonowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (*PDF)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018 (*PDF)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018 (*PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-05-10 06:57:26 Karol Wadas
2 2018-08-24 09:44:56 Karol Wadas
3 2018-08-22 08:45:43 Karol Wadas
4 2018-08-14 06:01:10 Radomir Krakowski
5 2018-07-26 08:29:39 Karol Wadas
6 2018-06-29 11:55:20 Radomir Krakowski
7 2018-06-29 11:53:52 Radomir Krakowski
8 2018-06-27 11:16:01 Radomir Krakowski
9 2018-06-26 12:15:17 Radomir Krakowski
10 2018-06-25 12:23:07 Radomir Krakowski