W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.

Zakres publikowanych orzeczeń został ustalony przez zespół sędziów i nie zakłada udostępniania treści objętych wyłączeniem oraz nieistotnych z punktu widzenia walorów prawnych i informacyjnych lub orzeczeń powtarzających się.

Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Proces ten odbywa się automatycznie dzięki zaawansowanym algorytmom analizy tekstu.

W celu ułatwienia odnajdywania interesującej nas treści, na Portalu Orzeczeń dostępna jest wyszukiwarka oferująca proste oraz zaawansowane kryteria wyszukiwania. Dzięki niej, użytkownik posiada możliwość śledzenia ścieżki orzeczniczej pojedynczego wydziału danego sądu lub sędziego przewodniczącego.

Każde orzeczenie opublikowane w Internecie powiązane jest dodatkowo z informacjami nie znajdującymi się w jego treści. Mianowicie z podstawą prawną oraz hasłem tematycznym. To pierwsze dotyczy oczywiście przepisów prawa, na podstawie których wydany został wyrok, to drugie natomiast tematyki jakiej dane orzeczenie porusza. Słownik haseł tematycznych jest stale poszerzany o nowe, na podstawie zgłoszeń od sądów, które analizowane są przez zespół prawny. Dzielą się one obecnie na hasła karne oraz cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych. Ich pełna lista dostępna jest zawsze na Portalu Orzeczeń w zakładce „Hasła tematyczne”.

Prezentacja wybranego orzeczenia spośród listy wyników wyszukiwania podzielona jest na metrykę, która prezentuje nam zestaw „metadanych”, czyli informacji, które opisują kto i gdzie ją wytworzył oraz dodatkowe dane dotyczące podstawy prawnej, hasła tematycznego oraz tezy, o ile taka została sporządzona przez sędziego. Sama treść orzeczenia dostępna w postaci zanonimizowanej prezentowana jest za pomocą hmtl’a oraz dodatkowo istnieje możliwość jej szybkiego eksportu do pliku w formacie .pdf oraz wydruku bezpośrednio ze strony. W treści orzeczenia możemy znaleźć również w określonych miejscach odniesienia (linki) prowadzące do tekstów pierwotnych powołanych przepisów prawa.

www.orzeczenia.bedzin.sr.gov.pl

 

Zarządzenie Prezesa Sąsu Rejonowego w Będzinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Z.Prez.. 11/15 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Będzinie

Załącznik Nr 1 do Zarządznia Nr 11/15 Prezesa Sądu z dnia 27.04.2015 r. - KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

Załącznik Nr 2 do Zarządznia Nr 11/15 Prezesa Sądu z dnia 27.04.2015 r. - WZÓR PIECZĘCI ORZECZENIA

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-08-13 08:05:26 Andrzej Kędzierski