Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

REFERENDARZA SĄDOWEGO

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

z dnia 12 lutego 2018r.  

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-6/17

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa–
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-1/18

Informacja o wynikach konkursu
Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

OGŁOSZENIE

z dnia 12 stycznia 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą S.Kdr.1102-6/17

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 06 listopada 2017r.  

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA 
- umowa o pracę –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-5/17

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY
w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

 • Pani Martyna Paciej

Wymieniony kandydat proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano  następujących kandydatów:

 1. Gapa Milena                                                            
 2. Żelezik Katarzyna
 3. Malarczyk Anna                                                      
 4. Fojt Anna
 5. Paryż Joanna
 6. Boś Samanta

Lista rezerwowa będzie ważna przez okres nie dłuższy niż rok tj. do dnia 05 listopada 2018r.    

                                                                                               Dyrektor

                                                                                                   Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                                        Agnieszka Noszczyk  

                                                                                                    /na oryginale właściwy podpis/


                                                                                                 

  Będzin, dnia 25 października 2017r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-5/17:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność alfabetyczna):

 1. Boś Samanta
 2. Fojt Anna
 3. Gapa Milena
 4. Gawron Malwina
 5. Jaskowiak Agnieszka
 6. Malarczyk Anna
 7. Paciej Martyna
 8. Paryż Joanna
 9. Żelezik Katarzyna

 Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 06 listopada 2017r. o godz. 9.00, w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 330 (II piętro) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Klaudia Babczyńska

(na oryginale właściwy podpis)

  


  Będzin, dnia 12 października 2017r.

 

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na STAŻ URZĘDNICZY w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-5/17:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻ URZĘDNICZY (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie konkursu na stanowisko SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa–

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-4/17

 

Informacja o przebiegu procedury konkursowej

W wyniku zakończenia II etapu konkursu na stanowisko SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa nie zakwalifikowała do III etapu żadnego kandydata i tym samym zakończono procedurę konkursową na stanowisko Specjalista ds. Administracji w Sądzie Rejonowym w Będzinie umowa o pracę w celu zastępstwa.

                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                                                                             Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                            mgr Agnieszka Noszczyk

                                                                    /na oryginale właściwy podpis/