Drukuj

Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia III etapu konkursu na stanowisko stażysta (docelowo INSPEKTOR/INFORMATYK) w Sądzie Rejonowym w Będzinie sygn. konkursu Adm-111-7/2022

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko stażysta (docelowo INSPEKTOR/INFORMATYK) w Sądzie Rejonowym w Będzinie sygn. konkursu Adm-111-7/2022

Informacja o wynikach I etapu konkursu na stanowisko stażysta (docelowo INSPEKTOR/INFORMATYK) w Sądzie Rejonowym w Będzinie sygn. konkursu Adm-111-7/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTA (docelowo INSPEKTOR/INFORMATYK) W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE - Umowa o pracę – 1 etat (*doc)

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (*doc)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*doc)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (*doc)

WZÓR - oświadczenia zdolności do czynności prawnych (*docx)

WZÓR - oświadczenia, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (*docx)

WZÓR - ośwadczenia, że nie byłem karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (*docx)

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-09-26 09:48:42 Karol Wadas
2 2022-09-20 16:40:30 Karol Wadas
3 2022-09-09 10:48:47 Karol Wadas
4 2022-07-13 13:29:58 Karol Wadas
5 2022-07-13 13:05:33 Karol Wadas