Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-10-12 13:09:57 Karol Wadas
2 2022-10-12 13:08:51 Karol Wadas
3 2022-09-26 09:48:42 Karol Wadas
4 2022-09-20 16:40:30 Karol Wadas
5 2022-09-09 10:48:47 Karol Wadas
6 2022-07-13 13:29:58 Karol Wadas
7 2022-07-13 13:05:33 Karol Wadas