W związku z wolnym etatem w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych oraz uwolnionymi etatami w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Będzinie, informujemy o możliwości przeniesienia kuratora sądowego do wyżej wymienionych zespołów.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w tych zespołach proszone są o kontakt z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Ogłoszenie jest kierowane do kuratorów z całej Polski.