Telefon: 32 368 81 88

Kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek  godz.  7:30 - 11:00 i 11:30 - 18.00 (przerwa: 11.00 - 11.30)
  • od wtorku do piątku  godz. 7:30 - 11:00 i 11:30 - 15:30 (przerwa: 11.00 - 11.30)

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy:
1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji
w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu
z mediatorem.​

Z obsługi BOI wyłączone są następujące komórki organizacyjne Sądu:

- V Wydział Ksiąg Wieczystych, którego interesanci obsługiwani będą bezpośrednio w sekretariacie wydziału – wejście do budynku Sądu od ul. Jana Sączewskiego 23, II piętro, pokój nr 325.
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
- II Zespół Kuratorskiej Służby sądowej, wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, których interesanci obsługiwani będą w poszczególnych sekretariatach zespołów, z siedzibą w Będzinie, ul. Królowej Jadwigi 2.

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-05-24 08:46:00 Karol Wadas
2 2022-03-28 09:56:57 Karol Wadas
3 2022-01-19 12:38:08 Karol Wadas
4 2020-10-01 10:28:29 Andrzej Kędzierski
5 2020-05-29 04:59:30 Andrzej Kędzierski
6 2020-05-28 16:54:47 Karol Wadas
7 2020-05-28 16:34:12 Karol Wadas
8 2020-05-28 07:42:57 Karol Wadas
9 2020-03-24 13:00:00 Karol Wadas
10 2020-01-16 13:08:52 Andrzej Kędzierski
11 2018-08-21 12:35:43 Karol Wadas