Opłat sądowych można dokonywać bezgotówkowo poprzez wskazane rachunki bankowe Sądu.

Informujemy, iż od dnia 02.03.2021 można dokonywać wpłat w formie bezgotówkowej (przy użyciu karty płatniczej) poprzez samoobsługowy terminal płatniczy zlokalizowany w budynku przy ul. Jana Sączewskiego 23, który obsługuje sprzedaż e-znaków, umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych oraz wpłat zaliczek na konto sum na zlecenie na rzecz Sądu Rejonowego w Będzinie.
Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard i Maestro. Terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny.


Istnieje również możliwość zakupu znaków opłaty sądowej lub wniesienia opłaty przez platformę e-płatności dostępny pod adresem: 
https://oplaty.ms.gov.pl. Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, tzn. można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1892), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-04-07 13:25:39 Karol Wadas
2 2022-04-07 13:19:24 Karol Wadas
3 2021-03-03 09:59:56 Andrzej Kędzierski
4 2020-11-20 13:43:01 Andrzej Kędzierski
5 2020-11-20 13:42:37 Andrzej Kędzierski
6 2020-05-29 05:01:28 Andrzej Kędzierski
7 2020-05-28 07:48:10 Karol Wadas
8 2020-05-28 07:43:50 Karol Wadas
9 2020-03-23 11:09:14 Karol Wadas
10 2019-02-01 09:57:18 Andrzej Kędzierski