Archiwista: Anna Skubała
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Telefon 32 368 81 02

Zakres działania archiwum zakładowego określa między innymi:

-Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164);

-Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnym do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 246);

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 309);

-Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MS z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 348);

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.).

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-07-29 09:28:42 Karol Wadas
2 2022-07-29 08:10:16 Karol Wadas
3 2020-12-08 21:38:36 Andrzej Kędzierski
4 2020-01-15 08:26:15 Karol Wadas