Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Będzinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

 

Od dnia 1 czerwca 2020r. obowiązują następujące godziny przyjmowania interesantów w Biurze Obsługi Interesantów:   
- w poniedziałek w godzinach: od7.30 do 11.00, od 11.30 do 15.00, od 15.30 do 17.45,
- od wtorku do piątku w godzinach: od 7.30 do 11.00, od 11.30 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

 

Od dnia 1 czerwca 2020r. obowiązują następujące godziny przyjmowania interesantów w Biurze Podawczym:   
- w poniedziałek w godzinach: od 7.30 do 11.00, od 11.30 do 15.00, od 15.30 do 17.45,
- od wtorku do piątku w godzinach: od 7.30 do 11.00, od 11.30 do 15.00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.


Od dnia 1 czerwca 2020r. obowiązują następujące godziny otwarcia Kasy sądu:   
- w poniedziałek w godzinach: od 8.00 do 11.00, od 11.30 do 15.00, od 15.30 do 17.30,
-  od wtorku do czwartku  w godzinachod 8.00 do 11.00, od 11.30 do 15.00,
- w piątek w godzinach: od 8.00 do 12.30
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

 

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek: 7.30 do 18.00
pozostałe dni tygodnia: 7.30 do 15.30

Wydział V Ksiąg Wieczystych
Sekretariat
poniedziałek: 7.30 do 18.00 (przerwa 11.00 do 11.30)
pozostałe dni tygodnia: 7.30 do 15.00 (przerwa 11 do 11.30)
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
poniedziałek: 7.30 do 18.00 (przerwa 11.00 do 11.30)
pozostałe dni tygodnia: 7.30 do 15.00 (przerwa 11 do 11.30)

Biuro podawcze
poniedziałek: 7.30 do 18.00
pozostałe dni tygodnia: 7.30 do 15.30

Biuro Obsługi Interesantów
poniedziałek: 7.30 do 18.00 (przerwa 11.00 do 11.30)
pozostałe dni tygodnia: 7.30 do 15.30 (przerwa 11.00 do 11.30)

Kasa sądu
poniedziałek:  8.00  do 17.30  (przerwa 11.00 do 11.30) 
wtorek - czwartek: 8.00 do 15.00  (przerwa 11.00 do 11.30) 
piątek:  8.00 do 12.30

 

 

 

 

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-06-29 17:31:39 Andrzej Kędzierski
2 2020-06-02 07:29:12 Karol Wadas
3 2020-05-28 16:35:53 Karol Wadas
4 2019-02-19 11:48:40 Karol Wadas
5 2018-08-21 12:39:04 Karol Wadas
6 2018-06-19 13:03:26 Radomir Krakowski
7 2017-12-12 06:47:34 Karol Wadas
8 2017-10-24 08:45:56 Radomir Krakowski
9 2016-11-22 12:58:22 Radomir Krakowski
10 2016-11-22 12:27:29 Radomir Krakowski