Konto dochodów budżetowych
Wpłaty z tytułu opłat sądowych (wpisy i należności)
NBP O.Ok. Katowice 85 1010 1212 3050 0422 3100 0000

Konto sum depozytowych BGK
Wpłaty z tytułu poręczeń, zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wpłat z licytacji nieruchomości

Lp. Waluta Numer NRB
1. PLN 40 1130 1017 0021 1000 7490 0004
2. USD 13 1130 1017 0021 1000 7490 0005
3. EUR 94 1130 1017 0021 1000 7490 0002
4. CHF 24 1130 1017 0021 1000 7490 0001
5. GBP 67 1130 1017 0021 1000 7490 0003

Konto sum na zlecenie
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych na biegłych, kuratorów, ogłoszenia w prasie, wizje oraz ekspertyzy
NBP O.Ok. Katowice 25 1010 1212 3050 0413 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O. Katowice 68 1130 1091 0003 9098 8520 0001

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt i wydział

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2016-08-03 11:39:01 Karol Wadas